dimecres, 28 de maig del 2014

Proposta de treball d’ampliació: L’herència de la cultura clàssica.

La proposta és individual i de presentació voluntària, però el teu treball ha de ser el resultat d’una cerca, de l’anàlisi de lectures, del recull de dades i d’una reflexió personal sobre un tema concret: L’herència de la cultura clàssica.

Continguts

La cultura que van crear el antics grecs i romans és un dels grans patrimonis de la humanitat i la base de la nostra cultura occidental. Cal que revisis que han aportat els grecs i els romans a la nostra cultura per poder fer aquest treball.

Format.  Reviseu el document com fer un treball

A l’índex ha de constar cadascuna de les parts del treball, dels seus apartats i subapartats, amb la numeració assignada. També s’hi ha d’indicar el número de la pàgina on es pot trobar cada apartat.

Correcció del treball. Deixar els marges necessaris; Utilitzar subratllats, espais, sagnats de text, dibuixos, gràfics... Posar una portada.  Revisar la webgrafia i bibliografia. Tenir cura de l’ortografia i la correcció sintàctica.

A les últimes pàgines del treball hi hauràs d’afegir un full on consti la relació dels llibres i/o webs que has consultat per elaborar-lo. En l'avaluació tindré en compte la teva autoavaluació: posa al final del treball aquesta rúbrica fent constar la teva valoració.

Termini de presentació: 5 de juny de 2014.

 

Enllaços:  Els jocs olímpics,  Origen del teatre, la tragèdia i la comèdia, El llegat grec de les matemàtiques,  l’art grec, Un viatge a la cultura romana, Els grecs, Els romans, Els romans a Catalunya,


Mireu aquest vídeo sobre el llegat de l’imperi grecoromà que projecta belles imatges de la cultura clàssica.


1 comentari:

 1. Estimada Sabina,

  Soy Diego Sobrino, profesor de Geografía e Historia en el IES Cauca Romana de Coca (Segovia). Me pongo en contacto con usted para solicitar su colaboración en la segunda fase de mi investigación titulada "El trabajo con blogs en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Un estudio de casos", perteneciente al máster "Ciencias Sociales para la Investigación en Educación", de la Universidad de Valladolid.

  El propósito de este trabajo es realizar una aproximación a la blogosfera de Geografía e Historia en las aulas españolas con el fin de analizar las implicaciones didácticas que de ello se infieren. Tras la realización de un catálogo con más de 300 blogs de nuestra disciplina, en esta fase pretendo analizar algunas de las características más significativas de dichos blogs.

  Su blog es uno de los reseñados en dicho catálogo, por lo que su opinión al respecto será de gran utilidad. A tal fin, he elaborado un sencillo cuestionario que se cumplimenta en menos de dos minutos. Si tiene a bien, le agradecería que me remitiera una dirección de correo electrónico para remitirle el enlace a dicha encuesta.

  Estoy a su disposición para ampliar la información sobre esta investigación, cuyos resultados serán difundidos a través del repositorio de la Universidad de Valladolid y www.clioenred.com

  Un cordial saludo y gracias de antemano.

  Diego Sobrino
  diegosobrino@castillodecoca.com

  ResponElimina