dimecres, 6 de novembre de 2013

Com fer un treball?Un treball ha de passar per cinc fases abans no el comencem a elaborar. 
Fixa’t en aquest esquema:


1. Definició del treball
En què consisteix el treball?
Què em demanen?


2. Esquema inicial del treball
Planifico el que penso fer
Faig un índex provisional que aniré revisant.


3. Recollida de dades
Investigo a Internet, consulto el blog de l’assignatura, el llibre de text, etc.
Ordeno la informació que he anat recopilant.
Vaig prenent nota de les dades del material que consulto per referenciar-lo dins l’apartat de webgrafia i bibliografia.


4. Selecció de la informació i elaboració del treball
Selecciono la informació, reviso l’índex i començo a redactar el treball.
No copio, redacto a la meva manera, sintetitzo l’idea i l’expresso de manera clara i senzilla.
Quan opino, justifico amb raons sòlides les bases de la meva argumentació.
 


5. Revisió del treball abans de lliurar-lo
Tinc cura de l’ortografia i la correcció sintàctica;
Deixo els marges necessaris; Utilitzo subratllats, espais, sagnats de text, dibuixos, gràfics...
Poso una portada.  Reviso la webgrafia i bibliografia.
Presento el treball escrit per una sola cara i dins el termini assenyalat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada